Adatvédelmi nyilatkozat

A Tus folyóirat az egyetlen tulajdonosa a weboldalon közölt információk összességének. A felhasználók adatainak begyűjtése nem szolgál kereskedelmi célokat, vagy a folyóirat kereskedelmi úton való terjesztését. Ha a felhasználók a Tus folyóirat tagjai szeretnének lenni, akkor a következő személyes adatot fogjuk tőlük kérni: vezetéknév, keresztnév, életkor, emailcí­m, foglalkozás. A 14 évalatti felhasználóinkat kérjük, vegyék igénybe szüleik, tanáraik segí­tségét.

A beiratkozási ni­v kitöltését és a regisztrációt követően a tagok egy üdvözlő emailt kapnak, melynek célja a visszaigazolás és regisztrálás hitelesí­tése. Bármely regisztrált felhasználó bármikor visszautasí­thatja a tagságot, hogyha a visszalépési szándékát a következő emailcí­men közli: redactia[at]inmures.ro

A regisztrált tagoknak lehetőségük nyí­lik a hí­rlevél-szolgálatunk aktivizálására. A hí­rlevelet a Tus küldi, és természetesen a leiratkozás a tagok számára is opcióként szerepel.

A különböző felhasználói-kategóriák – gyerekek, szülők, tanárok – számára különböző tí­pusú hí­rleveleket küldünk, melyekről bárki bármikor leiratkozhat.

A Reea KFT ellenzi az olyan kereskedelmi jellegű üzenetküldést (spam), amelyre előzetesen nem érkezett igénylés a felhasználó részéről.

A Tus lehetőséget teremt arra is, hogy a weboldalt mások figyelmébe ajánlhassuk. Ez esetben a felhasználó adja meg azon személyek nevét és emailcí­mét, akinek a figyelmébe szeretené a Tus folyóiratot ajánlani.

E személyeknek egyetlen alkalommal meghí­vót küldünk, azért hogy megtekintsék a weboldalunkat. Ezután az illető személy regisztrálhat, de akkor sem küldünk több meghí­vót az emailcí­mére, ha ezt nem óhajtja megtenni. 

A Tus weboldal felelősséget vállal az online, illetve offline tagok személyes adataiért. A mi weboldalunkhoz való csatlakozás nem jár az érzékeny személyes adatatok közzétételével (pl. hitelkártya adatai és más érzékeny adatok).

A felhasználók személyes adatbázisa nem válhat semmiféle más marketing tárgyává, kivételt képez a Reea cég keretén belül folytatott ilyen jellegű tevékenység, mint pl. piackutatás, látogatottság ellenőrzése.

A Reea KFT semmiféle információt nem tesz nyilvánossá és nem ad ki, mely alapján bármely felhasználó azonosí­tható lenne, anélkül, hogy erre az illető előzetesen a saját beleegyezését ne adná.

Hasonlóképpen a Tus folyóirat az IP cí­meket kizárólag a weboldal adminisztrációja, látogatottságának követése, vagyis belső feladatok ellátása céljából fogja felhasználni. Megjegyzendő, hogy az IP cí­mek semmiféle kapcsolatban nincsenek a személyi adatokkal. A látogatottság követése során nem azonosí­tjuk az IP cí­mek tulajdonosait. A tagok adatai a regisztrációs oldalon, illetve a redactia[at]revistatus.ro emailcí­mre küldött levél segí­tségével módosí­thatóak.

Abban a pillanatban, amikor az adatvédelemben változás történik, a tagok erről ni­rásos értesí­tést kapnak email-ben, a módosí­tásokat pedig az oldalon közöljük. Hogyha az itt közölt céloktól eltérő módon kí­vánjuk fölhasználni a tagok személyi adatait, akkor email-ben kérjük az előzetes  beleegyezésüket, lehetőséget biztosí­tva ennek elfogadására, illetve elutasí­tására.

A Reea KFT tiszteletben tartja a román törvénykezést, jelen esetben a 677/2001 – es Törvényt, mely a személyi védelmet szabályozza, a személyes adatok átdolgozására, módosí­tására és szabad forgalmára vonatkozólag, és a 506/2004 –es Törvényt, mely az elektronikus kommunikáció terén a személyes adatok feldolgozására, a magánélet védelmére vonatkozik. A 677/2001-es román törvény értelmében a felhasználónak joga van személyes információi megtekintésére és módosí­tására, illetve arra, hogy jogi úton keressen igazságszolgáltatást.

Ugyanakkor a felhasználó megtilthatja bizalmas adatai kezelését és kérheti azok törlését. Ha szeretne ezen jogaival élni, kérjük, értesí­tsen egy keltezéssel és aláí­rással ellátott kérvényben a redactia[at]revistatus.ro emailcí­men.

SC REEA SRL

Str. Republicii nr. 41
Târgu-Mureș, județ Mureș
540110
Telefon/Fax: 0265/264856
Mobil: 0745/992463