Mindentudó Huszonnégyláb gyorsan megjegyezte:

- Nekünk is szükségünk van egy új ezredesre, felség! Javasolni fogom Széllelbélelt Kapitányt.

Mirmidonna fel s alá járt az ablakok alatt. Már készen állt elfogadni a generális javaslatát, amikor megpillantott egy hernyóifjút, aki éppen gerelyt hají­tott egy sor almafa koronáján keresztül, de úgy, hogy amikor a gerely az utolsó fakoronából is kiszabadult, pontosan egy mákfejbe állt bele.  Mirmidonnának majd kiugrottak a szemei a csodálkozástól. Alig tudott megszólalni:

- Hozzátok elém azt a ifjút. Nem tudjátok, hogy hí­vják?

- De igen, ismerjük. Ő nem más, mint Viráglépő Gerelyvető.

Erre már be is lépett Viráglépő Gerelyvető a terembe, és mély tisztelettel meghajolt a királykisasszony előtt. Arca sugárzott a jóakarattól. Mirmidonna ránézett, aztán határozottan ni­gy szólt:

- Ő lesz a negyedik generális.

- Hogy fogják hí­vni? – kérdezték aggódva a generálisok.

Viráglépő Gerelyvető helyet foglalt a harmadik karosszékben és ni­gy szólt:

- Ne törődjetek az én nevemmel! Osszátok négybe a hadsereget és mindenikünk majd az ő negyedosztagát fogja vezetni.

A három generális csak erre várt. Rögtön kiválogatták a saját osztagukból a legnyanvadtabb, legerőtlenebb és ügyefogyottabb hernyókatonákat.

- Hm, –  mondta Viráglépő Gerelyvető, amint megpillantotta a fülig érő szájú katonákból álló osztagot. – Sorakozóó!

Ezek pedig körülvették őt, taposták le egymást, úgy gyurakodtak nagy örömükben.