Egyszer volt, hol nem volt, volt a világon egy erősen szép ország, melyet Arromnak hí­vtak. Ott uralkodott Zoralio király és Luludia királyné. De Jungalia, a gonosz boszorkány szemet vetett erre a szép országra. Saját szí­vét az ördögnek adta, és cserébe egy olyan tükröt kapott az ördögtől, amivel mindent látott, ami csak a világban történt, ni­gy elhatározta, hogy ő fog uralkodni Arrom Országa felett.

Zoralio, aki szintén varázsló volt, varázsigét mondott az országra, és  láthatatlanná változtatta azt. Az emberek már csak álmaikban járhattak saját országukban, és akkor is csak úgy, hogyha képesek voltak  igazán szeretni, hogyha volt szí­vük. Jungalia pedig szaladt, szaladt, amí­g Aver országába nem ért, itt pedig Gunjar Herceg ágya alatt keresett magának menedéket, és a herceget meg is betegí­tette nyomban. Egy idő múlva Arrom Országa, amely kicsi ország volt, már nem tudott helyet adni Zoralio király számtalan gyermekének. A király mindenik gyermekét ugyanúgy szerette, a kicsiket, és nagyokat, fehéreket és feketéket, a lustákat és szorgalmasakat mind-mind egyformán. De legerősebben mégiscsak  Zurinkát szerette, a legnagyobbik leánygyermeket.

Zurinka magas és vékony volt, göndör haja csupa gyűrű, szeme, mint két fényes csillag, fehér fogai, mint egy gyöngysor, és a szája meg tűzpiros volt, mint az igazi szerelem. Vidám volt, jóságos és szelí­d. Mi több, ő volt Arrom Országának a leghí­resebb táncosnője. Ráadásul varázsló.

Egyik reggelen Zoralio összehí­vta gyermekeit és ni­gy szólt hozzájuk:
 - Kézs bari muré, sávé muri, hercegnőim és hercegeim! Arrom Országa már nem nyújt elég helyet számotokra. Menjetek hát szí­vetek szerint, amerre csak akartok, el a nagyvilágba, és keressétek meg az életetek értelmét. Szóródjatok szét, és váljatok az emberek hasznára, legyetek a világ ajándékai! Legyetek jók, vidámak, szeressétek az életet és örüljetek neki! Ha valamikor majd szorult helyzetbe kerültök, és nem lesz fedél a fejetek felett, akkor feküdjetek csak le a földre, álmodjatok, és majd viszontlátjuk egymást!