Pitypang

írta: Mediana Stan, fordí­totta: Nemes Csilla, illusztrálta: Liviu Boar

Anyu, nézd csak, öltözöm,
A pipacsba költözöm!
Buggyos ujjú a ruhám,
Két pitypang a két vállán,
Az ujja szép ibolyakék,
Benne hercegnő lehetnék!

A virágmező felett
Könnyedén lebeghetek!
Bármikor megtehetem,
Hiszen Pitypang a nevem!


 

 

 

Hallgasd meg a verset:

Előadja: Sebestyén Aba