Când și-ascute ghearele,
Sar la beci zăvoarele:
Șoarecele-i sus, pe sac,
Grav, îmi face semn să tac!