Ea se-ntinde peste perne
Și zăpada se așterne,
Albe, învrâstate cergi:
După șoarece s-alergi!