Despre ordinea lucrurilor și puțină filozofie

pornind de la cuvinte de jucărie

Micul Daniel
șade pe un miel
pe un scăunel.
iar sub scăunel șade-un motănel.
iar sub motănel șade-un șoricel.
iar sub șoricel este un cercel.
 
pe un scăunel
șade Daniel
în brațe cu-n miel,
cu un motănel,
cu un șoricel
care-i cel mai cel
că are cercel.