S-a prins de Martin și a pornit.
Acum erau cinci
care țopăiau pe stradă într-un pantof:
patru copii și o femeie.
Oamenii întorceau capul
să privească alaiul neobișnuit.
Unii dădeau din cap și întrebau:
- Ce porcărie mai e și asta?
Alții au găsit jocul atât de nostim
că s-au alăturat și ei.
Într-o jumătate de oră,
șirul care sărea într-un pantof
depășea o sută de metri...

Miriam, prietena lui Wolfgang
stătea singură în camera ei.
Tocmai mâncase doi biscuiți, 
când a aruncat o privire pe fereastră,
și nu i-a venit să-și creadă ochilor ce vedea.
Erau mii de oameni sărind
într-un singur pantof 
iar în fruntea coloanei sărea prietenul ei, Wolfgang.

 - Ce este asta? a întrebat Miriam.
- O omidă, a răspuns Wolfgang,
cea mai mare omidă din lume!
Și toată lumea râdea.
Ceva mai târziu,
oamenii s-au întors spre casele lor
sărind într-un picior.