• Kacifánt, védett tartalmú kereső gyerekeknek

  A keresett szó:

  A Tuș

  A Tus weboldal a szerzők ni­rás iránti szeretetéből, a rajzolók rajzolás iránti vágyából született meg, és persze a Reea cég azon kedvteléséből, hogy megalkothatta az eddigi  legszórakoztatóbb projektjét: lértehozott egy gyerekweboldalt gyerekek és nem gyerekek számára; egy olyan oldalt, amely az olvasóit gyönyörködtetni, lenyűgözni és meglepni szeretné, esetleg kis ideig szí­nes vagy fekete tusfestékbe mártogatja őket, hogy aztán majd a “Tusolhassanak” kedvükre…

   

  Lehet, hogy komolyabbra kellene fordí­tanom a szót… de a “komolyság” a humor hiányát, a túlzott mértékletességet jelenti, holott a Liviu által megfestett névtáblán az áll, hogy “Tus, a pajkos…”

   

  De azért hadd legyünk komolyak! A Tus azért jött létre, hogy segí­tse a Marosvásárhelyen – ebben a különleges városban élő emberek tehetségének kibontakozását, ugyanakkor a Tus csapata olyan vásárhelyi alkotókkal működik együtt, akik külföldön, Magyarországon, Németországban vagy máshol élnek.

   

  Az elektronikus folyóirat sokunk közös projektje, melynek célja a gyermekirodalom terjesztése. Az amatőr, illetve a hivatásos ni­rók elküldhetik alkotásaikat hozzánk a Tus szerkesztőségébe, hisz eredeti, érdekes ni­rások után kutatunk. Mivel Marosvásárhely lakói egy multikulturális közösségben élnek, a weboldal tartalma magyar-, német-, francia-, és angol fordí­tásban is olvasható.

   

  A gyerekeket is felkérjük, hogy ni­rjanak, rajzoljanak, az alkotásaikat pedig egy verseny keretében értékeljük és dí­jazzuk, a nyertes műveket pedig meg is jelení­tjük a weboldalon.

   

  Az Tus online folyóirat meséket, verseket, képregényeket, játékokat, videóklippeket (hisz, a Web 2.0. századát éljük!) sőt, interaktí­v rajzolást ajánl minden látogató figyelmébe. A mesék és versek háromféleképpen jelení­thetők meg: illusztráció-, hanganyag- és animáció formájában.

   

  Létezik egyfajta folytonosság a weboldal szerkezetében, hisz a tartalomban megjelenő szereplők időnként új kontextusban bukkanhatnak elő, és ez amiatt van ni­gy, mert az alkotók saját figuráikat annyira megkedvelték, hogy képtelenek voltak a történetek végén egyszerűen búcsút inteni nekik. nigy a gyerekek örömmel fedezhetik fel a különböző műfajokban ugyanazokat a mesefigurákat.

   

   Sok fáradozás és még több botladozás után … még most sem teljesen hibátlan, no, de végülis… megtaláltuk azt az irányt, amerre elhatározásunk szerint is indulni szerettünk volna, hogy csak példaként emlí­tsem a Lustika, a Gömb vagy a Papí­rrepülő cí­mű üdí­tően meglepő szövegeket.

   

   (Csak a Tus névtábla a megmondhatója annak, hogy mennyi gondot okoztunk vele Liviunak! Először arra kértük, hogy vegye ki a tusfoltot a képből, de miután ezt készséggel megtette, akkor arra döbbentünk rá, hogy most már hiányzik a folt…) A témaválasztásunk az egészséges fantasztikum kategóriájába sorolható. Liviu érve is emellett szól: “Meggyőződésem, hogy a képzelt világ a legmegfelőbb irány egy fejlődésben lévő kisgyerek szempontjából, mivel a világot optimistának láttatja, ösztönzi a képzelőerejét, és hangsúlyozza a Jó győzelmét a Gonosz fölött. Én is fantasztikus témájú olvasmányokon nevelkedtem, és lám optimista, bizakodó vagyok, annak ellenére, hogy a környezetemre ez nem jellemző. Másszóval, azt mondanám, «Gyerünk, hadd tegyük szebbé az életüket!» Én ni­gy látom ezt a projektet.”

  A Tus cí­mű vers volt az elindulás. Innen a weboldal neve is. A Tus festéket, tintát, pennát, ni­rást, szí­nfoltot, rajzot jelent.  A versben a szarvasbogár, miután egy összeadást elvégez, hirtelen vágyat érez a tanulás iránt, tudni szeretné, hogy hány mérföldre vagyunk a Naptól. A tusfesték játszadozásra, de ni­rásra is alkalmas, ezért a szarvasbogarak új értelmét keresik e szónak, hisz mióta világ a világ, a dolgok többet képesek elmondani, mint amennyit felőlük első látásra gondolnánk. Innen a rejtett jelentések utáni hajsza, keresgélés, kutakodás. Vannak-e határok? És mennyi ideig tart ez a kutatás? Hát csak addig, amí­g az élet és a keresés egyetlen szétválaszthatatlan kalanddá nem válik.

   

  Nem szeretném ilyen filozófikus hangvétellel zárni a gondolataimat, ezért inkább arra kérem az olvasókat, hogy látogassanak el a www.reea.net oldalra, azért, hogy megismerhessék azokat, akik e kalandos terv mögött állnak, és akiknek nevei nem jelennek meg a weboldalon, de ők azok, akik értékkel töltik meg, és életet lehelnek a Tus nevű projektbe.

   

  A Marosvásárhelyi Rádió munkatársait is meg kell emlí­tenem, hisz rendelkezésünkre bocsátották Alina Nelega dramaturg meséinek mp3 változatait, melyeket a Marosvásárhelyi Nemzeti Szí­nház művészei adnak elő.

   

  És most befejezésképpen… a Tus nevű akció nagy valószí­nűség szerint megismétlődni látszik, mert hamarosan majd egy stúdió áll rendelkezésünkre, ahol gyerekeknek szóló változatos terveket hajthatunk végre velük közösen és mindazokkal együtt, akik szeretik őket.

   

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com