• A személyes adatoknak a Revista Tuș platformon keresztül történő feldolgozására vonatkozó szabályzat - revistatus.ro

  A személyes adatok feldolgozásáról szóló jelen Tájékoztatóval tájékoztatjuk Önt arról, hogy az SC Reea SRL tulajdonában lévő revistatus.ro Platform látogatása és/vagy használata során hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.

  A REEA SRL a romániai törvények szerint szervezett és működő kereskedelmi társaság, székhelye Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii nr. 41, jud. Mureș, Románia, postai irányítószám: 540110, a cégjegyzékben J26/628/1998 számon szerepel, adóazonosító jele: RO10966500, e-mail címe: redactia@revistatus.ro.
   

  1.    A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat célja
   

  Amikor Ön meglátogatja vagy használja a Platformunkat, az alábbiakban leírtak szerint feldolgozunk néhány személyes adatot. A személyes adatok védelmére vonatkozó jogszabályok szempontjából a Reea SRL ebben a helyzetben a személyes adatok kezelője, Ön pedig az érintett. Kérjük, olvassa el figyelmesen ezt a Tájékoztatót, hogy megértse, hogyan kezeljük az Ön személyes adatait.
   

  A jelen Tájékoztató a személyes adatok kezelése tekintetében az egyének védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet) szóló, 2016. április 27-i (EU) 2016/679 európai parlamenti és tanácsi rendelet (más néven "GDPR rendelet") alapján készült.

  A személyes adatok feldolgozása azon műveletek összessége, amelyeket az Ön adataival végezhetünk, mint például: adatok gyűjtése, tárolása, rendszerezése, továbbítása és törlése.

  A személyes adatok feldolgozásáról szóló jelen Tájékoztató a Platform használati feltételeinek szerves részét képezi.
   

  2.    Milyen adatokat gyűjtünk és milyen jogalapon?
   

  Az Ön személyes adatait gyűjthetjük:

  - közvetlenül Öntől;

  - általunk megfigyelve, amikor Ön a Platformunkon böngészik.
   

  A. Az Ön által közvetlenül megadott személyes adatok

  a) Üzenetet küldhet nekünk a Platformon elérhető kapcsolatfelvételi űrlap segítségével. Az ebben az űrlapban megadott adatokat (név, e-mail cím, tárgy, üzenet) közvetlenül Öntől gyűjtjük, és jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy válaszoljunk az Ön kérésére, és nyilvántartást vezessünk a velünk kapcsolatba lépő személyek által benyújtott kérésekről.
   

  b) Lehetősége van kapcsolatba lépni velünk e-mailben a redactia@revistatus.ro címen vagy telefonon a 0365430954 14-es mellék 14-es számán.  Az Ön elérhetőségi adatait (név, vezetéknév/nevet, e-mail cím/telefon) és az Ön által küldött egyéb információkat jogos érdekünk alapján kezeljük, hogy válaszoljunk az Ön kéréseire, és nyilvántartást vezessünk a velünk kapcsolatba lépő személyek által benyújtott kérésekről.
   

  c) Ön elküldheti nekünk alkotását a Platformunkon való közzététel céljából a "Publikáljuk alkotásait" oldalon elérhető online űrlap segítségével. Az űrlap kitöltéséhez a következő adatokat kell megadnia nekünk: név, vezetéknév, e-mail cím, telefonszám, gyermekalkotás címe, kategória (mese, vers, képregény), alkotása pdf formátumban).

  Az Ön adatait (i) a szerződéskötést megelőzően az Ön kérésének teljesítése érdekében, valamint (ii) jogos érdekünkből, az Ön kéréseinek megválaszolása és a velünk kapcsolatba lépő személyek kéréseinek nyilvántartása céljából kezeljük.
   

  d) Ha Ön úgy dönt, hogy külön szerződést köt velünk (i) az Ön alkotásának vagy (ii) annak a kiskorú gyermeknek az alkotásának közzétételére, akinek Ön a képviselője, akkor a szerződés megkötéséhez és teljesítéséhez szükséges személyes adatokat kezeljük: az alkotás szerzőjének azonosító adatai, a kiskorú szerző törvényes képviselőjének azonosító adatai (adott esetben) - név, vezetéknév, cím, sorozat- és személyi igazolványszám, CNP.

  A fenti a)-d) esetekben az Ön adatainak feldolgozása a Hetzner Online GmbH weboldalt üzemeltető szolgáltatónkon keresztül történik. Ez a vállalat az adatokat az Európai Unióban található szervereken tárolja.

  Ha úgy dönt, hogy bármilyen módon kapcsolatba lép velünk, kérjük, hogy csak olyan személyes adatokat küldjön nekünk, amelyek feltétlenül szükségesek a kérése kezeléséhez.
   

  B.  A Platformunk böngészése során automatikusan gyűjtött forgalmi adatok
   

  Platformunk jogos érdekünkben automatikusan gyűjt bizonyos adatokat annak biztonsága és optimális működése érdekében.

  Ezek az általunk gyűjtött információk az Ön böngészője által automatikusan küldött, általunk vagy harmadik fél szolgáltatásain keresztül gyűjtött forgalmi adatok: Google, YouTube, Meta (Facebook), statisztikai adatok, anonim formában, amelyek bár önmagukban (vagy önmagukban) nem vezethetnek közvetlen azonosításhoz, más adatkészletekkel való korreláció révén kivételes helyzetekben potenciálisan felhasználhatók egy személy azonosítására, mint például: annak az eszköznek a helyét, amelyről Ön az internethez hozzáfér, az IP-cím alapján vagy az Ön hozzájárulását követően, a hozzáféréshez használt eszközön keresztül megadott adatok alapján meghatározva, a böngészéshez használt böngésző, annak verziója és funkciói, a böngésző vagy a használt alkalmazás által elérhető egyéb információk, mint például az operációs rendszer verziója vagy az eszközön használt felbontás, a megnyitott oldalak és/vagy letöltött fájlok neve, az előző oldal forrása.

  A weboldalon sütiket és hasonló technológiákat használunk. További részleteket a Sütikre vonatkozó irányelvek dokumentumban talál.
   

  C.    Társult üzemeltetőként gyűjtött adatok
   

  A különböző online hálózatokon (Facebook , YouTube stb.) lévő Platform fiókok esetében - csak az adott hálózaton belüli normál interakcióhoz gyűjtjük az Ön adatait, amikor: feliratkozik oldalainkra, ha hozzászólásokat hagy nekünk a bejegyzéseinkhez, ha lájkol/megosztja vagy közvetlen üzenetet ír nekünk. Ezekben az esetekben hozzáférünk az Ön nyilvános profiljához, az Ön reakciójához, az üzenet/kommentár dátumához és időpontjához.

  Az adatokat az érintett közösségi hálózatokkal együtt gyűjtjük, amelyekkel társult üzemeltetők vagyunk. A gyűjtés jogalapja az Ön hozzájárulása. Az adatokat az Ön hozzászólásának közzétételéhez vagy ahhoz használjuk fel, hogy válaszolhassunk a nekünk küldött üzenetére. Az adatokat addig tároljuk, amíg: Ön be nem zárja a közösségi média oldalunkat, Ön vissza nem vonja a közösségi médián keresztül korábban kapott hozzájárulását, vagy Ön nem kéri tőlünk ezen adatok törlését.

  Amikor Ön különböző közösségi hálózatokon/online platformokon lép kapcsolatba oldalainkkal, ezek a hálózatok feldolgoznak néhány személyes adatot, amelyek alapján összesített statisztikákat bocsátanak rendelkezésünkre. Ezek a statisztikák közvetlenül nem tartalmaznak személyes adatokat, csak olyan információkat, mint például: az oldalunk megtekintéseinek száma, azon személyek száma, akiknek az oldalunk tartalmát mutatták meg, az oldalunk kedveléseinek száma.

  A különböző közösségi hálózatokon/online platformokon létrehozott fiókjainkat az adott hálózatok által előírt feltételek szerint hozzuk létre. Az Ön adatainak ezeken a hálózatokon keresztül történő feldolgozásával kapcsolatos további részletekért kérjük, olvassa el a személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzatukat.
   

  3. Hogyan tároljuk és védjük az Ön adatait?
   

  A Reea az Ön adatait biztonságosan tárolja az Európai Unióban található szervereken.

  A Reea megfelelő technikai és szervezési intézkedéseket hajt végre annak érdekében, hogy biztosítsa az adatok biztonságát, bizalmas jellegét, sértetlenségét, rendelkezésre állását és védelmét a megsemmisítés, elvesztés, megváltoztatás, jogosulatlan nyilvánosságra hozatal vagy a feldolgozott személyes adatokhoz való jogosulatlan hozzáférés ellen.

  Néhány technikai intézkedés:

  • ISO27001 tanúsítvánnyal rendelkező információbiztonsági irányítási rendszer bevezetése. Ez a rendszer egy sor technikai (felügyeleti rendszerek, megfelelő berendezések, szakképzett személyzet, fizikai, kiberbiztonsági intézkedések stb.) és szervezeti (politikák, működési eljárások) intézkedést foglal magában, amelyek az egész személyzetre vonatkoznak;
  • kriptográfiai rendszerek használata a közép- és hosszú távú adattárolás során;
  • Vírusirtó megoldások használata a használt informatikai rendszerekben;
  • Az elektronikus kommunikáció titkosítása;
  • Biztonságos és redundáns biztonsági mentési rendszerek.
    

  Néhány szervezeti intézkedés:

  • A vállalat adatvédelmi tisztviselőjének (DPO) kinevezése;
  • Információbiztonsági irányítási rendszerért felelős tisztviselő kinevezése;
  • az egész személyzetre vonatkozó belső magatartási kódex elfogadása;
  • Jogi szakértői támogatás nyújtása a személyes adatokra vonatkozó helyi és nemzetközi jogszabályokkal kapcsolatban;
  • Szerződéses kötelezettségek megállapítása partnereinkkel és alkalmazottainkkal a személyes adatok bizalmas kezelésével és védelmével kapcsolatban.

  Az Ön általunk feldolgozott személyes adatai a jelen Tájékoztatóban meghatározott célokhoz szükséges, megfelelő és releváns adatokra korlátozódnak.

  Bár igyekszünk a lehető legnagyobb biztonságot nyújtani az Ön adatai számára, megjegyezzük, hogy nem tudjuk 100%-ban garantálni a továbbított információk biztonságát, mivel az interneten keresztül történő adatátvitel biztonsága nem biztosított olyan külső tényezők miatt, mint például: vírusok vagy rosszindulatú programok, a Platformot használó elektronikus eszközök elvesztése, illetéktelen személyek hozzáférése az elektronikus eszközökhöz, egyes wifi hálózatok bizonytalansága.
   

  Adatai jobb védelme érdekében javasoljuk:

  • A velünk való kapcsolattartás során ne adjon ki személyes adatokat, kivéve, ha erre kifejezetten felkérik;
  • Megváltoztatja a wifi router felhasználónevét és jelszavát;
  • Erős, összetett jelszavakat választ az elektronikus eszközeihez (jelszókezelőt használ), amelyek nem kapcsolódnak a magánéletéhez, és ezeket biztonságos módon menti el; 
  • Biztosítsa elektronikus eszközeit jelszavakkal vagy más zárási módokkal;
  • Ne hagyja őrizetlenül elektronikus eszközeit;
  • Ellenőrizze azoknak az embereknek a személyazonosságát, akikkel kommunikál, hogy megbizonyosodjon arról, hogy nem osztja meg személyes adatait olyan emberekkel, akik nem törvényesen képviselnek minket.

  4. Mennyi ideig tároljuk az Ön személyes adatait?
   

  Az összegyűjtött adatokat csak bizonyos ideig őrizzük meg, a feldolgozás igényeitől és céljától függően. 

  Ha úgy döntött, hogy kapcsolatba lép velünk: a Platformon elérhető űrlapokon keresztül, e-mailben vagy telefonon, személyes adatait az Önnel való utolsó kommunikációnk időpontjától vagy a kérelme végleges megoldásától számított 3 évig őrizzük meg.

  Ha Ön úgy döntött, hogy alkotást tesz közzé a Platformon, a szerző nevét a Platformon a következő időpontig őrizzük meg: a Platform bezárásáig, vagy amíg Ön nem kéri az adatok törlését. Ugyanakkor az Ön alkotásának közzétételére vonatkozó szerződés teljesítéséhez szükséges azonosító adatait a szerződéses kapcsolatunk megszűnésétől számított 3 évig őrizzük meg.

  Az Ön hozzájárulása alapján történő feldolgozáshoz kapott adatokat mindaddig megőrizzük, amíg Ön vissza nem vonja a hozzájárulását.

  A fenti időszakok lejárta után az Ön adatait a Reea által erre felhatalmazott személyek belső eljárásainknak megfelelően törlik.
   

  5. Kivel osztjuk meg az Ön személyes adatait?
   

  A fenti céloknak megfelelően az Ön személyes adatait nem adjuk el vagy adjuk bérbe harmadik félnek.

  Személyes adatainak szükséges részét csak a szükséges mértékben és csak a következő kategóriába tartozó harmadik felekkel osztjuk meg:

  a) Abban az esetben, ha Ön úgy dönt, hogy használja a Platformunkat, személyes adatait átadhatjuk adatfeldolgozóinknak:

  • a jelen Tájékoztató 2. szakaszában említett, bizonyos szolgáltatásokat nyújtó vállalat (pl. a szervereinket üzemeltető Hetzner Online GmbH);
  • archiválási szolgáltatások fizikai és/vagy elektronikus formában; jogi, közjegyzői, számviteli vagy egyéb tanácsadói szolgáltatások.

  A fent említett harmadik felek, akik hozzáféréssel rendelkeznek az Ön személyes adataihoz, a hatályos jogszabályok vagy a velük kötött szerződések értelmében kötelesek a személyes adatokat, amelyekhez hozzáférnek, kizárólag a velük kötött szerződésünk szerinti szolgáltatás nyújtása céljából felhasználni.

  b) Hatóságok és intézmények, amennyiben törvényi kötelezettségünk van az adatok közlésére.

  c) Személyes adatait harmadik félnek is átadhatjuk:

  • Ha Ön ezt kéri tőlünk, vagy beleegyezését adja;
  • Ha ezek a személyek bizonyítani tudják, hogy törvényes felhatalmazással rendelkeznek arra, hogy az Ön nevében eljárjanak;
  • Ha jogos érdekünk fűződik vállalkozásunk igazgatásához, bővítéséhez vagy fejlesztéséhez: ha vállalkozásunk egy részét vagy egyes eszközeinket eladjuk, az Ön személyes adatait a leendő vevőnek átadhatjuk; ha a Reea-t vagy a Reea eszközeinek jelentős részét egy harmadik fél megvásárolja, és az általunk tárolt személyes adatok az átadott eszközök részét képezik;
  • Bármilyen követelésre való válaszadás, harmadik fél jogainak védelme, bármely személy biztonságának védelme vagy illegális tevékenység megakadályozása érdekében; 
  • A Reea vagy alkalmazottaink, ügyfeleink és mások jogainak védelme érdekében.
    

  6.    Személyes adatok továbbítása az Európai Gazdasági Térségen kívülre
   

  A Reea az általa feldolgozott személyes adatokat az Európai Unióban található szervereken tárolja.

  Egyes személyes adatokat azonban, amelyekhez hozzáférünk, az Európai Gazdasági Térségen (EGT) kívül működő harmadik fél vállalatok is feldolgozhatnak. Ha személyes adatokat adunk át az EGT-n kívül működő vállalatoknak, megfelelő lépéseket teszünk annak biztosítására, hogy megfelelő szintű védelmet biztosítsanak azon adatok számára, amelyekhez hozzáférnek. Ezek az intézkedések magukban foglalják az Európai Bizottság által jóváhagyott szabványos záradékoknak megfelelő szerződések megkötését. Adott esetben további védelmi intézkedéseket is bevezetünk, például titkosítást és/vagy álnevesítést.
   

  7.    Mik a jogaid, és hogyan tartod őket tiszteletben, ha üzemeltető vagy?
   

  A személyes adatokra vonatkozó jogszabályok számos jogot biztosítanak Önnek az adataival kapcsolatban; az alábbiakban részletesen ismertetjük ezeket, és azt, hogy hogyan gyakorolhatja őket:

  a) Hozzáférési jog - Önnek joga van tájékoztatást kérni az általunk feldolgozott személyes adatairól, beleértve a feldolgozás célját, azt, hogy az adatokat megosztjuk-e és kivel, valamint hogy mennyi ideig tároljuk azokat.

  b) Helyesbítéshez való jog - ha a feldolgozott adatai pontatlanok, joga van azok helyesbítéséhez vagy kiegészítéséhez.

  c) Az adatok törléséhez való jog ("az elfeledtetéshez való jog") - joga van kérni, hogy töröljük az adatait, kivéve, ha az adatokra a következők miatt van szükség: a véleménynyilvánítás és a tájékozódás szabadságához való jog gyakorlása; ránk háruló jogi kötelezettség és/vagy közérdekű feladat teljesítése; közérdekű, tudományos, történelmi vagy statisztikai kutatás céljából; bírósági jog megfogalmazása, gyakorlása vagy védelme érdekében.

  d) Az adatkezelés korlátozásához való jog - Ön kérheti személyes adatai kezelésének korlátozását, ha: Ön vitatja az adatok pontosságát, arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük az adatok pontosságát; az adatkezelés jogellenes, és Ön tiltakozik a személyes adatok törlése ellen, és ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását; az adatok kezelése már nem szükséges számunkra, de Ön jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez kéri azokat; Ön tiltakozott az adatkezelés ellen, arra az időtartamra, amíg ellenőrizzük, hogy jogos jogaink elsőbbséget élveznek-e az Ön jogaival szemben.

  e) Az adathordozhatósághoz való jog - Ön jogosult arra, hogy személyes adatait megkapja tőlünk, ha azokat korábban strukturált, géppel olvasható formában bocsátotta rendelkezésünkre. Önnek joga van továbbá arra is, hogy kérje tőlünk adatainak továbbítását egy másik személyes adatokat kezelő adatkezelőnek.

  f) Tiltakozáshoz való jog - Ön jogosult arra, hogy az Ön különleges helyzetére tekintettel bármikor tiltakozzon adatai kezelése ellen, ha azokat jogos érdekeink vagy egy harmadik fél jogos érdekei alapján kezeljük. Ilyen esetben az alábbi kivételekkel nem kezeljük tovább az Ön adatait: (i) ha bizonyítani tudjuk, hogy az Ön érdekeit, jogait és szabadságait felülíró jogos okok és érdekek állnak fenn, és (ii) ha az adatkezelés célja jogi igények előterjesztése, érvényesítése vagy védelme.

  g) A hozzájárulás visszavonásához való jog - ha az Ön személyes adatait az Ön hozzájárulása alapján dolgozzuk fel, Ön bármikor visszavonhatja a hozzájárulását. A hozzájárulás visszavonásának nincs visszamenőleges hatálya, így a hozzájárulás visszavonása semmilyen módon nem érinti a visszavonás előtt végrehajtott feldolgozást.

  h) A személyes adatok feldolgozásával foglalkozó nemzeti felügyeleti hatósághoz (ANSPDCP) való fordulás joga - Ön jogosult panaszt tenni az ANSPDCP-nél, ha úgy véli, hogy személyes adatainak védelméhez fűződő jogait megsértették. A panaszokat online lehet benyújtani, további részletekért kérjük, látogasson el a következő linkre: https://www.dataprotection.ro/?page=Plangeri_pagina_principala.
   

  8. Mi történik, ha nem kívánja megosztani velünk személyes adatait?
   

  A legtöbb esetben Ön nem köteles megosztani velünk személyes adatait.  Vannak azonban olyan helyzetek, amikor további adatok nélkül nem tudjuk feldolgozni a kérését.
   

  9. További feldolgozás
   

  A Reea a személyes adatokat kizárólag arra a célra használja fel, amelyre azokat gyűjtötték. A GDPR rendelet szerint a személyes adatok további feldolgozása történeti, statisztikai vagy tudományos célokra a feldolgozás eredeti céljával összeegyeztethető.
   

  10. Automatizált döntéshozatal hiánya
   

  Szolgáltatásaink felhasználójaként Önre nem vonatkozik olyan döntés, amely kizárólag az Ön adatainak automatizált feldolgozásán alapul, és amely Önre nézve joghatásokat eredményez vagy jelentős mértékben érinti Önt.

   

  11. Hogyan léphet kapcsolatba velünk?
   

  Ha személyes adatainak feldolgozásával kapcsolatos kérését szeretné elküldeni nekünk, kérjük, írjon nekünk üzenetet a Platformon elérhető kapcsolatfelvételi űrlapon, vagy küldjön nekünk e-mailt a dpo.in@reea.net címre.

  A kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a megtett intézkedésekről. Ez az időtartam szükség esetén két hónapra meghosszabbítható, figyelembe véve a kérelmek összetettségét, számát vagy a kérelmező azonosításának lehetetlenségét. Ha a határidőt meghosszabbítjuk, a kérelem kézhezvételétől számított egy hónapon belül tájékoztatjuk Önt a késedelem okainak megjelölésével. Ha nem tudjuk azonosítani a hozzánk forduló személyt, csak akkor tudunk válaszolni a kérelemre, ha további információkat kérünk és kapunk az érintett személy azonosításához.

  Ha nem válaszolunk pozitívan a kérésére, tájékoztatjuk Önt az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy panaszt nyújthat be az ANSPDCP-nél vagy a bíróságon.
   

  12.    Záró rendelkezések
   

  Ez a tájékoztató időről időre részben vagy egészben módosítható. A módosítások a Platformon való közzétételük időpontjától lépnek hatályba. Amikor az Ön hozzájárulását kérik vagy kérik, tájékoztatni fogjuk Önt. Ezért javasoljuk, hogy minden alkalommal, amikor szolgáltatásainkat igénybe veszi, tekintse át ezt a dokumentumot, hogy tisztában legyen a hatályos változattal.

  A személyes adatok feldolgozására vonatkozó szabályzat ezen változata a következő címen található: https://www.revistatus.ro/copyrights/politica-privind-prelucrarea-datelor-personale.html.
   

  2. verzió

  VERZIÓTÖRTÉNET

  1.    2. változat - 2023. május 23-től hatályos.

  2.    változat - hatályos: 2018. május 31. - 2023. május 22.

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com