• Feltételek és feltételek a Revista Tuș platform használatára vonatkozó feltételek - revistatus.ro

  Köszönjük, hogy a gyerekeknek és azoknak, akik gyerekeknek szeretnének írni és rajzolni, szentelt online platformunkat választotta.

  Az alábbi dokumentum az Általános Szerződési Feltételeket (a szerződést) tartalmazza, amelyek a revistatus.ro Platform tulajdonosai és Ön, mint szolgáltatásaink felhasználója közötti kapcsolatra vonatkoznak. Kérjük, figyelmesen olvassa el ezt a szerződést.
   

  1. A Platform tulajdonosa

  1. Az SC REEA SRL a revistatus.ro Platform tulajdonosa és üzemeltetője, valamint a Platformon keresztül kínált Szolgáltatások szolgáltatója. 

  2. Az SC REEA SRL egy Románia törvényei szerint szervezett és működő kereskedelmi társaság, székhelye Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, Románia, postai irányítószám: 540110, a cégjegyzékben J26/628/1998 számon szerepel, adóazonosító jele: RO10966500.
   

  2. A jelen Általános Szerződési Feltételek célja

  1. A jelen Általános Szerződési Feltételek a revistatus.ro Platform meglátogatásakor és használatakor érvényesek.

  2. Amikor Ön meglátogatja és használja a Platformot, Ön a Szolgáltatásaink kedvezményezettje, és köteles betartani a jelen Feltételeket. A Szolgáltatásaink használata előtt gondosan el kell olvasnia és el kell fogadnia a jelen Feltételeket. Ha nem ért egyet a jelen Feltételekkel, nem használhatja a Platformot. 

  3. Fenntartjuk a jogot, hogy korlátozzuk a Platformhoz való hozzáférést a jelen Feltételeket megsértő személyek számára.

  4.  A jelen Feltételek a Platform látogatóival és felhasználóival kötött megállapodást képezik. A jelen Feltételek egy példányát elektronikus formátumban tároljuk, és a A jelen Feltételek egy példányát elektronikus formában tároljuk, és a következő címen bocsátjuk az Ön rendelkezésére.
  https://www.revistatus.ro/hu/copyright/feltetelek-es-feltetelek-a-revista-tus-platform-hasznalatara-vonatkozo-feltetelek-revistatusro.html

  5. A Platform használatával Ön kifejezetten kijelenti, hogy: elolvasta a jelen Feltételeket, teljes mértékben és feltétel nélkül elfogadja a feltételeket, megérti, hogy a Feltételek betartása kötelező érvényű.

  6. A Reea kérheti Önt, hogy a jelen Feltételekhez való hozzájárulását konkrét, egyértelmű beleegyezésnek minősülő cselekménnyel (pl. egy konkrét négyzet bejelölésével) fejezze ki. A Szolgáltatások használatával és a megfelelő négyzet bejelölésével Ön elfogadja a jelen Feltételek valamennyi feltételét, és kijelenti, hogy tudomásul vette az Ön személyes adatainak a jelen Feltételekben és a Személyes adatok kezelésére vonatkozó szabályzatban leírtak szerinti kezelését.     

  7. Ha bármilyen kérdése van a Feltételekkel vagy a Platformmal kapcsolatban, kérjük, írjon nekünk a redactia@revistatus.ro címre.
   

  3. A Reea által kínált szolgáltatások igénybevétele

  1. A Platformhoz való hozzáférés főszabály szerint minden olyan személy számára engedélyezett, aki elfogadja az Általános Szerződési Feltételeket és megfelel az ebben a szakaszban foglalt feltételeknek.

  2.Kivételesen és alapos okból jogunkban áll korlátozni a hozzáférést azon felhasználók számára, akik a jogszabályokkal, az erkölcsbe vagy a jóhiszeműséggel ellentétesen járnak el és/vagy akik bármilyen módon kárt okozhatnak a Reea-nak vagy harmadik feleknek. 

  3. A Platformot csak felnőttek vagy kiskorúak használhatják, akik teljes jogképességgel rendelkező felnőtt felügyelete alatt állnak. A Platform használatával Ön megerősíti, hogy megfelel ezeknek a feltételeknek.

  4. Ha a jelen cikkben meghatározott feltételek bármelyike nem teljesül, azonnal fel kell hagynia szolgáltatásaink használatával.
   

  4. Szellemi tulajdonjogok

  1. A Platform bármely tartalmi eleme (például védjegyek, logók, képek, szövegek, grafikák, hang- és videofájlok) kizárólag a Reea, illetve azon szerzők és illusztrátorok tulajdonát képezik, akikkel a Reea együttműködött, és a szellemi tulajdonjogok védelme alatt állnak. Ezt a tartalmat a Reea vagy a szerzők előzetes írásbeli hozzájárulása nélkül senki sem másolhatja, szedheti szét, módosíthatja, sokszorosíthatja, közzéteheti. Ezen anyagok engedély nélküli felhasználása a szellemi tulajdonjogok megsértésének minősül, és polgári és/vagy büntetőjogi felelősségre vonást von maga után.

  2. Az irodalmi alkotások és/vagy illusztrációk a szerzők előzetes hozzájárulásával kerülnek közzétételre a Platformon. Az alkotások szerzői felelősek a Platformon keresztül közzétett alkotások eredetiségéért vagy szerzői jogi tulajdonjogáért.

  3. A történetek, versek vagy képregények Platformon való közzétételében érdekelt személyek a Platform "Közzétesszük az Ön alkotásait" oldalán található űrlap segítségével küldhetik el alkotásaikat. A beküldött alkotásokat (i) a tartalom csapatunk általi ellenőrzése és (ii) a kiskorú szerző/jogi képviselője és a Reea közötti külön szerződés aláírása után tesszük közzé a Platformon. Miután az űrlapon keresztül beküldte alkotását, e-mailben felvesszük Önnel a kapcsolatot az alkotás közzététele céljából. A külön szerződés, amelyet a Reea és a szerző/a kiskorú szerző törvényes képviselője ír alá, képviseli azokat a különleges feltételeket, amelyek mellett az alkotást a Platformon közzétehetjük. Az alkotás szerzője vagy törvényes képviselője (kiskorú szerző esetén) köteles biztosítani, hogy a Platformon való közzétételre benyújtott tartalom ne sértse harmadik felek szellemi tulajdonjogait. Ön elfogadja, hogy jogunkban áll törölni a szövegeket, ha úgy találjuk, hogy ezt a kötelezettséget megszegték. 

  4. A Reea ingyenes és korlátlan hozzáférést biztosít a Platformon található információkhoz. A tartalom (szöveg, kép, hang, videó) kizárólag személyes, nem kereskedelmi célokra megtekinthető, továbbítható és kinyomtatható.

  5. Ha harmadik felek értesítik a Reea-t arról, hogy egy felhasználó, aki irodalmi alkotásokat és/vagy illusztrációkat küldött be közzétételre, megsértette a jogaikat, a felhasználó kizárólag a harmadik feleknek és/vagy a Reea-nak okozott kár megtérítéséért felel.

  6. Amennyiben a Platformon elérhető bármely információ a szerzői jog hatálya alá tartozik, a felhasználónak tájékoztatnia kell a redactia@revistatus.ro címet, hogy a szükséges jogi lépéseket meg lehessen tenni.

  7. A Platformon keresztül történő tartalom közzétételével Ön világméretű, ingyenes, nem kizárólagos, időben korlátlan és visszavonhatatlan jogot biztosít számunkra az Ön által létrehozott tartalomnak a Platformon való megjelenítése, népszerűsítése vagy olyan online platformokon való terjesztése céljából történő terjesztésére, amelyeken a Platform és a Reea SRL rendelkezik oldallal/fiókkal (Instagram, Facebook, Youtube). Az internet természetéből adódóan nem rendelkezünk teljes körű ellenőrzéssel, és nem vállalunk felelősséget azért, hogy harmadik felek hogyan terjesztik az Ön által létrehozott tartalmat. 

  8. A Platform használatával Ön elfogadja, hogy a Platformon és/vagy e-mailen keresztül történő elektronikus kommunikáció írásbeli kommunikációnak minősülhet, és megőrzés céljából Ön elfogadja, hogy jogosultak vagyunk az ilyen kommunikációt változatlan formában tárolni.
   

  5. Adatvédelem és a személyes adatokhoz való hozzáférés

  1. A Reea és a felhasználók közötti kommunikációban a Feltételek időtartama alatt írásban vagy szóban megadott bármely információ bizalmas információnak minősül. 

  2. A Reea hozzáféréssel rendelkezik azokhoz a személyes adatokhoz, amelyeket a Platform felhasználói a Szolgáltatásaink igénybevétele érdekében adnak meg. A Platformon keresztül gyűjtött vagy más módon feldolgozott személyes adatok feldolgozásának módjára vonatkozó részletes információkat a Személyes adatok feldolgozására vonatkozó irányelvek tartalmazzák.
   

  6. Hivatkozások harmadik féltől származó forrásokra

  1. A Platform tartalmazhat külső hivatkozásokat (linkeket, bannereket, hirdetéseket) vagy hivatkozásokat más olyan weboldalakra/platformokra (pl. Facebook), amelyek nem a Reea tulajdonában vannak. Ezen weboldalak/platformok használatára külön felhasználási feltételek vonatkoznak, és a Reea nem felelős és nem vállal felelősséget azok tartalmáért. Kérjük, olvassa el az érintett vállalatok szabályzatát, mielőtt hozzájárulna az Önhöz tartozó személyes adatok feldolgozásához.

  2. A más weboldalakra mutató linkek kizárólag az információk könnyebb elérhetősége érdekében kerülnek feltüntetésre, és a Reea nem vállal felelősséget ezen weboldalak tartalmáért, az ezeken keresztül népszerűsített vagy forgalmazott termékekért vagy szolgáltatásokért.
   

  7. A Reea felelősségének korlátozása

  1. A Reea a Platformhoz való hozzáférést "ahogy van" és "ahogy rendelkezésre áll" alapon biztosítja, bármiféle kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Szolgáltatásainkat korlátozások, késések és/vagy az internet és az elektronikus kommunikáció használatával járó egyéb problémák jellemezhetik. Ön elfogadja, hogy a Platformot saját felelősségére használja. A törvény által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget a Platform megszakításaiért, kapcsolati hibákért, elérhetetlenségéért vagy működési zavaraiért.

  2. A törvény által megengedett mértékben nem garantáljuk, hogy a Platform, a Platformot tároló szerverek vagy az e-mail szolgáltatások vírusoktól vagy más romboló szoftverektől mentesek. Továbbá, a törvény által megengedett mértékben nem vállalunk felelősséget semmilyen közvetlen vagy közvetett veszteségért vagy kárért, amely a Szolgáltatásaink használatából ered.

  3. A Reea nem vállal felelősséget a Platformon elérhető, harmadik felek által rendelkezésünkre bocsátott anyagok elkészítése vagy bemutatása során esetlegesen előforduló hibákért vagy mulasztásokért.

  4. A Platformon szereplő információk kizárólag tájékoztató jellegűek, és jóhiszeműen a Platformon feltüntetett forrásokból származnak. A Platformon elérhető információk nem minősülnek szakértői segítségnek vagy tanácsadásnak a bemutatott témákkal kapcsolatban. Így nem vállalunk felelősséget azért, ahogyan Ön a Platformon bemutatott információkat felhasználja. A Felhasználó elfogadja és tudomásul veszi, hogy a Reea nem vállal felelősséget a Platformon bemutatott információk helytelen használatából eredő esetleges károkért.

  5. A Reea a Platformon közzétett alkotások szerzőinek előzetes hozzájárulása nélkül is eladhatja vagy alvállalkozásba adhatja a jelen Feltételek hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeket, amennyiben ehhez jogos érdekünk fűződik, és ez nem eredményezi a szerzőt a törvény erejénél fogva megillető jogok korlátozását. A szerző a jelen Feltételek hatálya alá tartozó jogokat és kötelezettségeket - tekintettel arra, hogy a Platform használata személyes jellegű - sem részben, sem egészben nem ruházhatja át, nem adhatja alvállalkozásba és nem ruházhatja át, kivéve a Reea kifejezett előzetes hozzájárulásával.

  6. A Reea bármikor jogosult a Platform különböző funkcióit részben vagy egészben módosítani vagy eltávolítani, az Ön előzetes értesítése nélkül. Ön elfogadja, hogy az ilyen módosítások fennakadásokat okozhatnak, és a Reea nem vállal felelősséget ezekért. 

  7. A Szolgáltatásaink használatával Ön vállalja, hogy a törvény által megengedett mértékben kártalanít minket, és mentesíti minket (i) a jelen Feltételek Ön által elkövetett bármely megszegése, valamint (ii) a Platform Ön általi helytelen használatából eredő, harmadik fél által velünk szemben támasztott bármely követelés alól.
   

  8. A Feltételek módosítása.  Alkalmazandó jog.

  1. A Reea fenntartja a jogot, hogy a jelen Feltételek egészét vagy egy részét a felhasználók előzetes értesítése nélkül módosítsa. Amikor visszatér a Platformra, kérjük, ellenőrizze a legutóbbi frissítés dátumát. 

  2. A jelen Feltételekre a román jog az irányadó. Abban az esetben, ha a felek nem tudják békés úton rendezni nézeteltéréseiket, a marosvásárhelyi bíróságok az illetékesek.
   

  Hatályos 2023. június 20 -tól

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com