• DEX Online

  Cuvântul căutat:

  Termeni și Condiții privind utilizarea Platformei Revista Tuș – revistatus.ro

  Îți mulțumim că ai ales platforma noastră online dedicată copiilor și celor care vor să scrie și să deseneze pentru copii.

  Documentul de mai jos reprezintă Termenii și Condițiile (contractul) care se aplică în relația dintre noi, în calitate de proprietari ai Platformei revistatus.ro și tine, în calitate de utilizator al serviciilor noastre. Te rugăm să citești cu atenție prezentul contract.
   

  1. Proprietarul Platformei

  1. SC REEA SRL este titularul și operatorul Platformei revistatus.ro precum și prestatorul Serviciilor oferite prin intermediul Platformei. 

  2. SC REEA SRL este o societate comercială organizată și funcționând în conformitate cu legile din România, cu sediul în Mun. Târgu-Mureș, Piața Republicii Nr. 41, Jud. Mureș, România, cod poștal 540110, înregistrată în Registrul Comerțului sub numărul J26/628/1998, având codul de identificare fiscală RO10966500

  2. Scopul acestor Termeni și Condiții

  1. Prezentul document privind Termenii și Condițiile se aplică atunci când vizitezi și utilizezi Platforma revistatus.ro.

  2. Atunci când vizitezi și folosești Platforma ești beneficiar al Serviciilor noastre și trebuie să respecți prezentele Condiții. Trebuie să citești cu atenție și să fii de acord cu prezentele Condiții înainte de a utiliza Serviciile noastre. Dacă nu ești de acord cu prezentele Condiții, nu poți utiliza Platforma. 

  3. Ne rezervăm dreptul să limităm accesul la Platformă persoanelor care încalcă aceste Condiții.

  4. Prezentele Condiții reprezintă acord încheiat cu vizitatorii și utilizatorii Platformei. O copie a prezentelor Condiții este stocată în format electronic și pusă la dispoziția ta la adresa:https://www.revistatus.ro/copyrights/termeni-si-conditii-privind-utilizarea-platformei-revista-tus-revistatusro.html

  5. Prin utilizarea Platformei, declari în mod expres că: ai citit prezentele Condiții, ești de acord în întregime și necondiționat cu clauzele sale, înțelegi că respectarea Condițiilor este obligatorie.

  6. Reea poate solicita să îți exprimi acordul cu privire la aceste Condiții printr-o acțiune specifică, care are semnificația unui consimțământ neechivoc (e.g. bifarea unei căsuțe specifice). Prin utilizarea Serviciilor și prin bifarea căsuței respective îți dai acordul să respecți toate clauzele din aceste Condiții și declari că ai luat cunoștință de prelucrarea datelor tale personale astfel cum este descris în prezentele Condiții și în Politica de prelucrare a datelor personale.     

  7. Pentru orice întrebări cu privire la Condiții sau Platformă, te rugăm să ne scrii la redactia@revistatus.ro

  3. Utilizarea serviciilor oferite de Reea

  1. Ca regulă, accesul la Platformă este permis oricărei persoane care acceptă Termenii și Condițiile și îndeplinește condițiile din prezenta secțiune.

  2. În mod excepțional și din cauze întemeiate, avem dreptul de a restricționa accesul utilizatorilor care acționează contrar legii, moralei sau bunei-credințe și/sau care ar putea prejudicia în orice fel Reea sau terțe persoane. 

  3. Utilizarea Platformei se poate realiza doar de către persoane adulte sau de către minori sub supravegherea unui adult cu capacitate juridică deplină. Prin utilizarea Platformei, confirmi că îndeplinești aceste condiții.

  4. În cazul în care oricare dintre condițiile expuse mai sus în prezentul articol nu este îndeplinită, trebuie să încetezi imediat utilizarea serviciilor noastre.

  4. Drepturi de proprietate intelectuală 

  1. Orice element de conținut din Platformă (precum mărcile înregistrate, logo-urile, imaginile, textele, elementele grafice, fișierele audio și video) aparțin în exclusivitate Reea, scriitorilor și ilustratorilor cu care Reea a colaborat și sunt protejate de legislația privind proprietatea intelectuală. Acest conținut nu poate fi copiat, dezasamblat, modificat, reprodus, publicat de către nicio persoană, fără acordul prealabil scris al Reea sau al autorilor. Orice utilizare neautorizată a acestor materiale reprezintă încălcarea drepturilor de proprietate intelectuală și atrage răspunderea civilă și/sau penală.

  2. Pe Platformă sunt publicate creații literare și/sau ilustrații cu acordul prealabil al autorilor lor. Autorii creațiilor răspund cu privire la originalitatea sau apartenența drepturilor de autor asupra creațiilor pe care le publică prin intermediul Platformei.

  3. Persoanele interesate să publice povești, poezii sau benzi desenate în cadrul Platformei ne pot trimite creațiile lor prin intermediul formularului disponibil pe pagina „Îți publicăm creațiile” din cadrul Platformei. Creațiile trimise vor putea fi publicate pe Platformă ulterior (i) verificării conținutului de către echipa noastră și (i) semnării unui contract distinct între autor/reprezentantul legal al autorului minor și Reea. După ce ai trimis creația ta prin intermediul formularului, vei fi contactat prin e-mail în vederea publicării creației tale. Contractul distinct, semnat între Reea și autor/reprezentantul legal al autorului, reprezintă condițiile speciale în care putem publica creația pe Platformă. Autorul creației sau reprezentantul său legal (în cazul autorului minor) au obligația de a se asigura că conținutul transmis spre publicare pe Platformă nu încalcă drepturile de proprietate intelectuală ale terților. Ești de acord că avem dreptul de a șterge textele dacă constatăm că s-a încălcat această obligație. 

  4. Reea oferă acces liber și nelimitat la informațiile din cadrul Platformei. Conținutul (text, imagini, audio, video) poate fi vizualizat, transmis și imprimat numai în scopuri personale, necomerciale.

  5. În cazul în care terțe persoane sesizează Reea cu privire la încălcarea drepturilor lor de către un utilizator care a trimis creații literare și/sau ilustrații spre publicare, utilizatorul este singurul care răspunde pentru repararea prejudiciului cauzat terților și/sau Reea.

  6. În cazul în care orice informație disponibilă pe Platformă intră sub incidența legislației privind dreptul de autor, utilizatorul este rugat să aducă acest fapt la cunoștința la adresa redactia@revistatus.ro pentru a putea fi luate măsurile legale necesare.

  7. Prin publicarea de conținut prin intermediul Platformei, ne oferi la nivel mondial, în mod gratuit, neexclusiv, nelimitat în timp și irevocabil dreptul de a distribui conținutul creat de tine cu scopul de a-l afișa în cadrul Platformei, a-l promova sau a-l distribui pe platformele online la care Platforma și Reea SRL au pagină/cont (Instagram, Facebook, Youtube). Având în vedere natura internetului, nu deținem controlul deplin și nu ne asumăm răspunderea asupra modului în care terții distribuie conținutul creat de tine. 

  8. Prin utilizarea Platformei ești de acord că comunicarea electronică prin intermediul Platformei și/sau e-mail poate fi considerată o comunicare scrisă și, pentru a o păstra, ești de acord că suntem autorizați să stocăm o astfel de comunicare într-o formă nealterată.

  5. Confidențialitate și accesul la datele cu caracter personal

  1. Orice informații furnizate, prin mijloace scrise sau orale, în cadrul comunicărilor dintre Reea și utilizatori, pe durata Condițiilor reprezintă informații confidențiale. 

  2. Reea are acces la datele cu caracter personal pe care utilizatorii Platformei le furnizează în vederea utilizării Serviciilor noastre. Informații detaliate despre cum sunt prelucrate datele cu caracter personal colectate sau prelucrate în orice alt mod prin intermediul Platformei sunt oferite în cadrul Politicii de prelucrare a datelor cu caracter personal.

  6. Trimiteri către surse terțe

  1. Platforma poate conține legături externe (link-uri, bannere, spoturi publicitare) sau trimiteri către alte website-uri/platforme (spre exemplu, către Facebook) pe care Reea nu le deține. Pentru utilizarea respectivelor website-uri/platforme se aplica termeni și condiții de utilizare specifice, iar Reea nu este răspunzătoare și nu își asumă nicio obligație cu privire la conținutul acestora. Te rugăm să citești politicile respectivelor companii înainte de a accepta prelucrarea oricăror date personale care îți aparțin.

  2. Orice link-uri către alte website-uri sunt oferite numai în scopul unei accesibilități sporite a informațiilor, iar Reea nu poate răspunde pentru conținutul acestor website-uri, pentru produsele sau serviciile promovate sau comercializate prin acestea.

  7. Limitarea răspunderii Reea

  1. Reea oferă acces la Platformă pe baza principiului „așa cum se prezintă” și „în funcție de disponibilitate”, fără nicio garanție de niciun fel, expresă sau implicită. Serviciile noastre pot fi supuse limitărilor, întârzierilor și/sau altor probleme inerente utilizării internetului și a comunicațiilor electronice. Ești de acord că folosești Platforma pe riscul tău. Nu vom fi răspunzători pentru întreruperi, erori de conectare, indisponibilitate sau defecțiuni ale Platformei, în măsura permisă de lege.

  2. În măsura permisă de lege, nu garantăm că Platforma, serverele pe care Platforma este găzduită sau serviciile de e-mail sunt lipsite de viruși sau alte programe distructive. Totodată, în condițiile permise de lege, nu suntem răspunzători pentru nicio pierdere directă sau indirectă și pentru niciun fel de prejudicii rezultând din utilizarea Serviciilor noastre.

  3. Reea nu poate răspunde pentru erorile sau omisiunile care pot interveni în redactarea sau prezentarea materialelor disponibile pe Platformă care au fost puse la dispoziția noastră de către terți.

  4. Informațiile incluse pe Platformă au caracter informativ și sunt puse la dispoziție cu bună-credință, din sursele indicate în cadrul Platformei. Informațiile disponibile pe Platformă nu reprezintă asistență sau consultanță de specialitate pe subiectele prezentate. Astfel, nu ne asumăm nicio răspundere cu privire la modalitatea în care utilizezi informațiile prezentate pe Platformă. Utilizatorul acceptă și înțelege că Reea nu poate fi ținută responsabilă pentru eventualele prejudicii pe care le-ar putea suferi din utilizarea necorespunzătoare a informațiilor prezentate pe Platformă.

  5. Reea poate vinde sau subcontracta drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, fără consimțământul prealabil al autorilor creațiilor publicate pe Platformă, în măsura în care avem un interes legitim și acest lucru nu determină limitarea drepturilor de care autorul beneficiază în virtutea legii. Autorul nu poate cesiona, subcontracta sau transfera drepturile și obligațiile ce fac obiectul prezentelor Condiții, integral sau parțial, având în vedere că utilizarea Platformei este personală, cu excepția acordului prealabil expres al Reea.

  6. Reea are dreptul de a modifica sau elimina diferite funcțiuni ale Platformei, parțial sau integral, în orice moment, și fără a fi necesar să îți transmitem o notificare prealabilă în acest sens. Ești de acord că astfel de schimbări pot determina  întreruperi și Reea nu poate fi responsabilă pentru acestea. 

  7. Prin utilizarea Serviciilor noastre, îți exprimi acordul de a ne despăgubi și de a ne exonera de răspundere, în măsura permisă de lege, referitor la (i) orice încălcare a prezentelor Condiții pe care o săvârșești și (ii) orice solicitare formulată împotriva noastră de un terț și care decurge din utilizarea neconformă de către tine a Platformei.

  8 Modificarea Condițiilor.  Legislația aplicabilă.

  1. Reea își rezervă dreptul de a modifica integral sau parțial prezentele Condiții, fără o notificare prealabilă a utilizatorilor. Atunci când revii pe Platformă, te rugăm să verifici data ultimei actualizări.  

  2. Legea aplicabilă prezentelor Condiții este legea română. În cazul în care părțile nu reușesc să își rezolve în mod amiabil diferendele, instanțele de judecată competente sunt cele din Târgu-Mureș.


  În vigoare de la 23 mai 2023

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com