• - LL?
  Mirmidonna jelt adott, és a hernyó kiegészí­tette a szót a két L betűvel.

  - I?
  - Igen. nirjátok be az I betűt is. És még egyet próbálhatsz!
  Kátrány Ezredes nyüzsgött, mozgott, izgett, dörzsölgette a szárnyait.
  - Hmm, ez egy olyan szó lehet, amelyet minden hernyó ismer, valami, amihez szorosan kötődnek. De mi lehet az? Vajon mi? 
  - Pillangó.

  A tömeg éljenzésben tört ki. Az egyik hernyó gyorsan fölmászott és eloldozta a láncait. Ő  hajlongani kezdett, aztán útjára bocsátották, persze előtte még aláí­rt egy dokumentumot, melyben ni­géretet tett arról, hogy sosem fog lepkékre vadászi, és ezt meg is erősí­tette azzal a pecséttel, amely mindig ott lógott a kabátján.

  Mirmidonna pedig bejelentette, hogy két óra múlva sor kerül a mennyegzőjére,  Viráglépő Gerelyvető Ezredessel fognak összeházasodni. Bimbóvárban elkezdődtek az esüvői előkészületek. Mirmidonna aggódott, hisz állandóan változásokra lehetett számí­tani.

  Ahogy a hernyók öregedtek, rendre átváltoztak pillangókká és elhagyták Bimbóvárat. A katonák, kapitányok és generálisok gyűlölték ezt az átváltozást. Miféle játék ez, hogy elveszí­tjük lábaink nagyrészét! (és csak hat marad a tizen-, huszonkettőből!) Törékenyekké válnak, sérülékeny szárnyaik lesznek, nem ihatnak többé bort, nem hí­zhatnak többé meg, nem csatázhatnak többé, nem dobálhatnak gerelyt és nem viselhetnek kéregvértet soha – soha  többé. De megszépülnek. Hja, kinek kell a szépség! Dehát nem náluk volt a döntés. Siránkozva ugyan, de sajnos bábbá kellett változni még a leghí­resebb, többtucatnyi lábbal járó ezredeseknek is.

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com