• Mirmidonna belesúgta a szót egyik hernyó fülébe, ez pedig egy széndarabbal fölí­rta egy fehértörzsű fára az első és az utolsó betűt, vonalkákkal jelölve a többit.

  P_ _ _ _ _ _ ni“

   

  - Ha egy olyan betűre jönnél rá, amely többször megismétlődik, akkor azt mi persze többször beí­rjuk.

  Kátrány meghajolt.

  - Köszönöm a nagylelkűséged, királynő.

  - Semmi nagylelkűség, ez a játékszabály. Ahány vonal, annyi próbálkozáshoz van jogod, tehát összesen hathoz. Minden hibázás közelebb sodor a halálhoz.
  Kátrány Ezredes képe elkomolyodott, aztán megszelí­dült, majd egészen nyájasan kérdezte:

  - Hmm, nem ellenőrizné le felséged, hogy  nem ismétlődik-e meg a szó belsejében a P vagy az ni“? Mert akkor be kellene ni­rni…

  Mirmidonna kedvesen rámosolygott:

  - Nem ismétlődnek meg.

  Kátrány gondolkozott, elemezte magában a kertet, a hernyót, az akasztófát.

  - Tartalmaz esetleg M betűt?
  A hernyók kórusban feleték:

  - Neeeeeem.
  Kátrány ezredest felállí­tották a székre:

  - BB?
  Erre aztán a kötelet is a nyakába helyezték.

   
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com