• Hát ennek még a fele sem volt tréfa. Megsimogattam a gyerek fejét, és ők erre visszaléptek, és tovább itták a vizet, de azért a dülledt, gonosz szemeikkel továbbra is engem figyeltek. 

   - Mondd, kérlek, mi történik itt?

  A gyermek egy ideig egy szót sem szólt, csak hallgatott, és nézett az összevont szemöldöke mögül, amennyire csúnyán csak tudott. 

   - Nézdcsak, mit adok neked... – próbáltam kiengesztelni, és elővettem a kebelemből egy kis mázas agyagtyúkocskát, de olyan szépet, hogy öröm volt ránézni. Odamentem a folyóhoz, megtöltöttem ví­zzel, és elkezdtem fütyülni rajta. Ez már több volt a soknál. Elvette a tyúkocskát, és ezt mondta:

   - Ezek a bivalyok, akiket most legeltetsz, azok a megbüntetett lányok, akik nem akartak férjhezmenni a kérőikhez, akik a puliszkáikat elválasztották, és feleségül kérték őket.

   - És akkor ők már nem főznek több puliszkát?

   - De igen, de ők sötétedés után már meg kell főzzék a sajátjaikat, és ni­gy csak nagyon ritkán esik választás ezekre a hideg  puliszkákra, mivel minden kérő a gőzölgő meleg puliszkát szereti. nigyhát mindig vénlányok maradnak és kész. Ez a büntetésük.

  Tehát ni­gy állnak a dolgok! Sötétedés után értünk haza, a bivalyok szófogadóan követtek minket, bár még mindig csúnyán néztek rám. A gyerek pedig úgy furulyált a tyúkocskáján, hogy zengett bele a völgy. Mihelyt megérkeztünk, le is ültünk vacsorázni. A gyerek vidám volt, én a bivalyok történetére gondolva elmerengtem.  

  Másnap a falu összes eladósorba való lánya pirkadatkor már fönt volt, és elkezdte mindenik főzni a maga menyasszonyi puliszkáját.
   Kimentem a kúthoz ismét, és óvatosan elkezdtem mosakodni, nehogy megint az iszapba essek. Úgy tűnt, hogy a bivaly most nincs az iszapgödörben, de amint jobban szemügyre vettem a gödröt, hát láttam, ahogy a szarva hegyét kidugta az iszapból.

   
  Előző mese A szavak forrása
  1
  Következő mese A csengőhangú királylány
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com