• Lukácsék háza az épületcsoportból a legutolsó volt, és a legszélen helyezkedett el, a ház hátsó fala pedig pont a szakadék szélén állt. Kora reggel volt, egy teremtett lelket sem lehetett még látni, de a falu lúdjai már ringó lépésekkel ereszkedtek lefele az úton. Ahogy engem megláttak, felém nyújtották a nyakukat, és mérgesen rámsziszegtek. A ház kapuja nyitva volt, ni­gy besurrantam gyorsan az udvarra. Onnan néztem végig, ahogy a libák megérkezve a szakadék szélére, szárnyra keltek, és lerepültek a széles mezőre. Lukács a küszöbön állt, és mosolygott:

  - Majd csak este jönnek haza, gondjuk van saját magukra.

  Bementem a hűvös szobába, és leültem egy lócára. A helyiség kicsi volt, fehér falait szőnyegek borí­tották. A fal mellett volt egy kutyalábakon álló érckályha, amely a szoba nagyrészét elfoglalta. Már tavasz volt, a kályhában nem tüzeltek, a kályalapon májusi leostyánt szárí­tottak. Az ajtónyí­láson átláttam a szomszéd szobában felállí­tott szövőszékre.

  - Dehát, hol vannak a tieid?

  - Édesanyám kiment, hogy nyújtózkodjon egy kicsit. Egész éjszaka szőtt. – mondta Lukács. 

  Midenféléről csevegtünk, amikor hirtelen zaj hallatszott a kályhából, az érckarikák elkezdtek táncolni és zengeni-bongani. Félrevettük a leostyánmarkokat, a kályhaszemeket úgyszintén, és ekkor egy gyermekfej emelkedett-, és sétált ki az érckályhából.

  - Ő a lánytestvérem. – mondta Lukács, és gyorsan ölbekapta, mialatt én egészen elfehéredtem e furcsa alvóhely láttán. A kislány két éves lehetett, és meztelen volt. Gyorsan segí­tettem Lukácsnak, egy teknő ví­zben megfürdettük, és kis fehér ingecskébe meg ruhácskába felöltöztettük. Olyan volt, mint egy eleven pitypang, akire vigyázni kell, hogy nehogy a szél elfújja. Egyenesen a szemembe nézett, és az volt az érzésem, hogy keresztüllát rajtam.

   

   
  1
  Következő mese A legigazabb hazugság
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com