• Hét nap és hét éjjel dolgozott látástól-vakulásig a palota népe, mí­g a sok lim-lomot elvitte.

  De másnap minden elölről kezdődött. A királylány énekelt, a vak lazacok táncoltak, és sorban érkeztek a barlanghoz mesterek, vitézek, de még királyok és királylányok is.  Mindannyiukat a csábí­tó jégcsapmuzsika hozta erre a vidékre. nim hiába keresték, kutatták, mégsem  találták a csengő hang gazdáját, csak bedobigáltak mindenféle kacatot a barlangba.

  Addig-addig hajigálták, mí­g a palotát a sok lim-lom teljesen be nem fedte. A jégoszlopok, a jégvirágpadló és a jégcsapok megfakultak, a vak lazacok megbetegedtek. A királylány bánatában a szobájába zárkózott, és a könnyeit hullatta. Az édesanyja hiába ví­gasztalta, nem tudott enyhí­teni a csengőhangú leánya bánatán.  A király szeme pedig hol a dühtöl szikrázott, hol pedig a könnyeitől csillogott. Kiment a hidegvizű tó szélére, és torka szakadtából kiáltani kezdett, de a sok kacat miatt csak egy hangfoszlány szivárgott a felszí­nre:

  A réten innen, dombon túl,
  Vaskaputól bocskornyira,
  Köves úttól lábnyomnyira,
  A gyilkosgalóca tövében,
  Egy barlangnak közepében,
  Megfulladunk a  szemétben.
  Kistavamat beszennyezték,
  Palotámat tönkretették.
  Annak adom leányomat,
  És fele királyságomat,
  Ki jégcsapomat megtisztí­tja,
   Halaimat meggyógyí­tja.

  A jajveszékelésre a barlangnyí­lásnál lakó gyilkosgalóca figyelt fel. Egy, kettő, három, már továbbí­totta is a hí­rt a bagolynak. nigy bagoly mondta verébnek, veréb mondta vérebnek, véreb mondta egérnek, egér mondta pelének, pele mondta békának, béka mondta bikának, hogy Jégcsap király annak adja leányát és fele királyságát, aki megmenti a lim-lommal beborí­tott palotát. 

   
  1
  Következő mese Az íBÉCÉ meséje
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com