• Azon a tavaszon rosszul állt az apám szénája. Mérgesen jött haza a vásárból, mert a csordának még a felét sem tudta eladni. Most is káromkodott, és vacsora nélkül ment lefeküdni, mint mindig, amikor nagyon mérges volt.
  Másnap a környék összes marhatenyésztője összegyűlt nálunk az apámmal, lent a nagyszobában. Töltötték a bort, és hevesen vitatkoztak.  Igazi tehenészek voltak, száz meg száz férőhelyes marhaistállók tulajdonosai, akik egy esztendőben csak kétszer mosakodtak, úgy itták az égetett bort, mint a vizet, és szalonnazsí­ros késeiket egyenesen a posztónadrágjukba törülték. De nem voltak rossz emberek, és a zsebükben mindig ott lapult egy-két kockacukor gyermek vagy a ló számára.

  Összedugták a fejüket és úgy beszélgettek, – hisz a legyőzhetetlen konkurrenciáról volt szó: amikor vásárba mentek, messze félár alatt el kellett a fejősteheneket prédálják, vagy haza kellett hajtsák a jószágot eladatlanul, mí­g a Tejvölgy-bélieknek minden alkalommal sikerült teheneiket azonnal eladni. Ezek a tehenek vékonyak voltak, hosszú-, csavartszarvúak, nagy mennyiségű tejet adtak, és ez a tej rendkí­vül finom volt.

   

  De mindezeken kí­vül még volt valami: ezek az állatok talán éjjel legelhettek, hogy ilyen sok tejet adtak.

  - Akik megveszik őket, rögtön összkeverik a saját teheneikkel, és úgyis nappal legeltetik, hát akkor miért vásárolnak mégiscsak tőlük?

  „A hí­rnév...” – mondta apám elkeseredve, és minden tehenészfő vele együtt mormogta csendesen: „...a hí­rnév”.

  Mindjárt Lukács jutott az eszembe. Egy iskolába jártunk, és barátok voltunk. Ő a Tejvölgyben lakott, és egy nap meghí­vott látogatóba magukhoz. El kellett mennem, márcsak azért is, hogy megtudjam az igazságot. Egy szünidei napon indultam, egy darabon vonattal mentem, majd gyalogszerrel, és meg is érkeztem nemsokára a Tejvölgybe. A falu egy fennsí­kon terült el, amely egy széles és lapos völgybe vezetett, amelyet három folyó szelt át, aztán ezek összefolytak egyetlen nagy folyóvá, s ez egyedül hömpölygött tovább a vöröses szí­nű, szikkadt dombok között.

   

   
  1
  Következő mese A legigazabb hazugság
 • ingtorrent.com
 • abouttorrent.com
 • storytorrent.com